Revolta

 

ESTA É A VERSIÓN VELLA DA WEB DE REVOLTA

A NOVA, EN PROBAS É http://revolta.usc.gal/

A rede ReVOLTA de investigación en Agroecoloxía e Historia pretende mellorar a colaboración dos grupos de investigación que en Galicia e desde ámbitos disciplinares diversos (economía ecolóxica, historia agraria, historia económica e enxeñería agroforestal) estudan os problemas e as oportunidades de futuro do mundo rural. A rede creouse ó abeiro do programa de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitiva da Dirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica do SUG, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. [+ info en rede.revolta@usc.es]

Dossier informativo

Visita a nosa canle de YouTube

Actualidade

Conferencia: "La retirada". O exilio español en Francia. 1939-2019. Antonio Miguez Macho. 26-2-2019. 19 h. Aula 14

O martes 26 de febreiro ás 19 h. o investigador de HISTAGRA Antonio Miguez Macho realizará a conferencia:"La retirada". O exilio español en Francia. 1939-2019, organizada polo Grupo HISTAGRA, o Centro de Linguas Modernas da USC e a profesora Christine García.

 

Datos:

Día: 26 de febreiro de 2019

Hora: 19 h.

Lugar: Aula 14. Facultade de Xeografría e Historia, USC

Presentación do libro Golpistas e verdugos de 1936. Historia dun pasado incómodo. Pontedeume. Casa da Cultura. 21 de febreiro de 2019

O xoves día 21 de febreiro ás 19:30 h. terá lugar a presentación do libro Golpistas e verdugos de 1936. Historia dun pasado incómodo, editado por Galaxia en 2018. O acto desenvolverase na Casa de Cultura do concello de Pontedeume (Paseo de Raxoi, 1).

A presentación está organizada polo Ateneo Eumés Ferrán Martis e contará coa presenza de parte dos autores do estudo, todos investigadores do Grupo HISTAGRA:

Aldara Cidrás Fuentes, Contratada Predoutoral. ...

Publicacións

Investigacións

Grupo de historia agraria e política do mundo rural

A investigación de Histagra organízase en catro liñas principais:

 • O mundo rural: do liberalismo á Segunda República
 • Guerra civil, franquismo e transición
 • Historia Ambiental e Historia Forestal
 • O cambio tecnolóxico na agricultura
Ver máis en Histagra

Construción sustentábel para o medio rural e natural

COSMERUN traballa spbre tres grandes liñas de investigación:

 • O estudio da madeira de uso estrutural.
 • A análise dos aloxamentos gandeiros baixo a perspectiva do benestar animal e da eficiencia construtiva e enerxética
 • O estudo das construcións e organización territorial tradicional nas explotacións agrarias
Ver máis en Cosmerun

Grupo de estudios de historia empresarial e sectorial

Principais liñas de investigación:

 • Historia e economía da pesca e da construcción naval
 • Relacións Económicas Internacionais
 • Historia industrial
 • Historia da empresa e dos empresarios
 • Historia do traballo
 • Patrimonio industrial e marítimo
Ver máis en Gespic

Grupo de investigación en economía ecolóxica e agroeconomía

O GIEEA realiza as seguintes actividades:

 • Plans de Aproveitamento Integral de Recursos Locais
 • Plans Estratéxicos ou similares
 • Estratexias de aproveitamento dos recursos locais mediante propostas innovadoras para explotacións agrarias, cooperativas ou CMVMC
 • Actividades de consultoría para a innovación empresarial
Ver máis en Gieea

Laboratorio do Territorio

O LaboraTe traballa sobre as seguintes liñas:

 • Ordenación do territorio
 • Desenvolvemento rural
 • Xestión e posesión da terra
 • Planificación da paisaxe
 • SIX, fotogrametría e teledetección
 • Cooperación para o desenvolvemento
Ver máis en Laborate

Grupo de Investigación Economía Agroalimentaria e Medioambiental, Desenvolvemento Rural e Economía Social

O grupo ECOAGRASOC traballan en:

 • Temáticas relacionadas coa economía agroalimentaria, as políticas agrarias e de desenvolvemento rural,
 • Xestión económica de explotacións agrarias, a economía social.
 • Estudos e análises en cooperativismo e o desenvolvemento rexional.
Ver máis en Ecoagrasoc

Saber máis

Anterior Siguiente

Licenza

Se non se sinala o contrario, os textos, vídeos e demais imaxes publicadas nesta web son propiedade da Universidade de Santiago de Compostela e da Universidade de Vigo, e están liberados con licenza Creative Commons by-sa. Iso quere dicir que podes empregar os vídeos, textos e imaxes para o que desexes, sempre que digas de onde sacas o material e o produto resultante comparta a mesma licenza.

A Web

A web está creada empregando software libre. O código está realizado cos frameworks de php e CSS phpCan e cSans, respectivamente, que están liberados con licenza GNU Affero 3. En canto se acade unha versión estable do código desta web, liberarase cunha licenza libre.

Aviso legal

O dominio ReVOLTA | rede de agroecoloxía é propiedade da Universidade de Santiago de Compostela e da Universidade de Vigo. O coordinador do proxecto é Lourenzo Fernández Prieto, catedrático da Facultade de Xeografía e Historia da USC.

O seu enderezo é:

Facultade de Xeografía e Historia
Praza da Universidade nº1
15782 Santiago de Compostela

Se tes calquera dúbida ou consulta podes poñerte en contacto con el a través do email lourenzo.fernandez@usc.es ou tamén a través do teléfono 981 559 939.

Nesta web non se realiza ningún tipo de actividade económica (LSSICE). Tampouco se arquiva ningún tipo de dato persoal, agás aqueles públicos e referidos á actividade profesional dos investigadores. Para máis información, podes consultar a Lei Española de Protección de Datos.

Colofón

Esta web é un produto desenvolvido pola Navalla suíza no segundo trimestre de 2012 e foi publicada o 13 de xuño do mesmo ano. 

Tecnoloxía

No proceso de creación da web só se empregou software libre.

Deseño

O logotipo de ReVOLTA é un deseño de Signum Deseño. A tipografía principal é a Lato, deseñada por Łukasz Dziedzic, e a secundaria é Droid Seriff, de Steve Mattenson. Empregamos as versións proporcionadas por Google Web Fonts

As cores empregadas son o #235772#BC2B4A e#dadcdb (fondo desta páxina).

ReVOLTA is a research network formed by five research groups belonging to the Universities of Santiago de Compostela and Vigo (Galicia, Spain). Members of this network have very diverse backgrounds, coming from the fields of ecological economics, agricultural history, economic history, agronomy, or forestry, but share a common interest in the problems and future opportunities of rural areas. They organize joint activities to promote scientific discussion about agricultural and rural history, environmental services, cultural heritage of rural areas, property and land tenure, or land use planning, but attention is also paid to dissemination of scientific results and promotion of public debate in order to increase social awareness about these issues. It is funded by the General Directorate of Scientific and Technological Promotion of the Galician Government.

Rede ReVOLTA

Rede de Investigación en Agroecoloxía e Historia

Facultade de Xeografía e Historia

Praza da Universidade 1

15782 Santiago de Compostela

Cosmerun

Construción sustentábel para o medio rural e natural

Escola Politécnica Superior

Benigno Ledo, s/n

27002 Lugo

Web: http://cosmerun.usc.es

Gespic

Grupo de estudios de historia empresarial e sectorial

Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Avda. do Burgo, s/n. Campus Norte

15782 Santiago de Compostela

Web: http://gespic.usc.es

GIEEA

Grupo de investigación en economía ecolóxica e agroeconomía

Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Lagoas-Marcosende

36310 Vigo

Web: http://webs.uvigo.es/economiaecoloxica/

Histagra

Grupo de historia agraria e política do mundo rural

Facultade de Xeografía e Historia

Praza da Universidade 1

15782 Santiago de Compostela

Web: http://histagra.usc.es

LaboraTe

Laboratorio do Territorio

Escola Politécnica Superior

Benigno Ledo s/n.

27002 Lugo

Web: http://laborate.usc.es